Bassam Jolak

 

StatsprÝvet tolk i arabisk

Herfra kommer jeg.

Her bor jeg

Billeder